Brannkonstruksjoner

Brannkonstruksjon-1Myndighetene stiller stadig strengere krav til bruk av konstruksjoner som skal beskytte mot- og hindre spredning av brann. Dette reguleres gjennom forskriftskrav og ivaretas i stor grad ved bruk av utprøvde og sertifiserte konstruksjoner.

Brannbeskyttende glass har gjort det mulig å bruke glass i flere sammenhenger enn før. Forskning og utprøving har gitt produkter som bedre motstår brann, som har flere bruksmåter og hvor flere bruksmåter også kan inngå i ett og samme glass.

Krane Glass & Fasade kan blant annet levere vindu, dør og fasadefelt i klassene E30, EI30, EI60, EI90 og EI120.

Det stilles store krav til korrekt utført montasje for at en brannkonstruksjon skal kunne fungere som forutsatt i lag med byggets øvrige konstruksjon. Feil montasje kan få fatale konsekvenser. Krane Glass & Fasade har montører som har gjennomført Glass- og Fasadeforeningens brannsertifiseringskurs for montører av brannkonstruksjoner, og vi har lang erfaring med montasje av brannkonstruksjoner iht produsentenes montasjeveiledning. 

brannglass-2iett