Krane Glass & Fasade samarbeider med en rekke anerkjente leverandører av kjente og vel utprøvde produkter. Vi lagerfører et utvalg av standardiserte produkter, og vi skaffer det meste på forespørsel.

Vi søker å være en moderne glassmester som til en hver tid skal være oppdatert innen produktutvikling og trender i faget. Er det noen produktområder du savner - ta kontakt.

Visste du at de fleste glass- og fasadeentreprenør er tilslutter Glass- & Fasadeforeningen? Foreningen jobber i samarbeid med produsenter, leverandører og de offentlige myndigheter med veiledning og rådgivning, og holder sine medlemmer oppdatert med informasjon om produkt og utvikling.

Du som vår kunde kan finne mer informasjon om produkt, utvikling i bransje, regelverk med mer på www.glassportal.no

Ta kontakt for utvidet informasjon eller tilbud!